Соларни системи за
вашия ДОМ
и малък бизнес !

Проектиране според Вашите нужди и изисквания.

Индивидуални соларни системи

Анализ

Анализ на потребяваната електрическа енергия от домакинството

Събираме данни за година назад за потребената енергия от Вашето домакинство. Съобразявае се с Вашите бъдещи енергийни нужди и изготвяме индивидуален проект собразен с местоположението и ориентацията на имота.

Какво получавате ?

Подробна оферта съобразена с Вашите енергийни нужди , която включва описание на всички вложени материали, гаранции, срокове и цена.

· Изпълнени обекти ·

Фотоволтаична система SolarEdge - Беловец Изградена соларна система в село Беловец

с.Беловец 2 – 30 KW

Изградена соларна система в село Беловец. Мощност на системата – 30Kw

Фотоволтаична система SolarEdge - Сандрово

с.Сандрово 30 KW

Изградена соларна система в село Сандрово. Мощност на системата – 30Kw

Фотоволтаична система SolarEdge - Голямо Враново

с.Голямо Враново 5 KW

Изградена соларна система в село Г.Враново. Мощност на системата – 5Kw

Може да видите, част от вече реализирани проекти в страница – ГАЛЕРИЯ