mySolarEdge

Мобилно приложение за управление на системата

Инструменти

Моноторинг и управление на системата

mySolarEdge

Мобилно приложение за наблюдение и управление на Вашата соларна система. Може да го ползвате винаги и на всякъде нужна Ви е само връзка към интернет през мобилния трафик или домашен Wi-Fi.

обучително видео за работа с приложението - mysolaredge

Наблюдение

Наблюдавайте производителността и потреблението на енергия в реално време. Използвайте сравнителните графики и диаграми.

Управление

Изберете най-добрия режим според вашите нужди. Управлявайте домашни устройства в движение насочвайте захранването към основни уреди.

Автоматизация

Автоматично зареждаите батериите, когато слънчевата енергия е в изобилие. Използвайте в часовете когато ви е нужна съхранената енергия.

обучително видео за работа с приложението

Inverter SetApp

Мобилно приложение за интегриране на инвертор към изградената архитектура на соларната система. Лесно въвеждане в експлоатация на инвертора директно от смартфона в локална Wi-Fi мрежа.

Свързване

Създава се локална Wi-FI връзка между вашия смартфон и инвертора. Системният фърмуер е надстроен и системата е активирана.

Сдвояване

Сдвояването и конфигурацията на инвертора се управлява чрез менюто SetApp на вашия смартфон.

Производство

След сдвояване, оптимизаторите на мощността започват да произвеждат енергия и инверторът започва да преобразува мощността от DC в AC.