Голямо Враново – 5Kw

Фотоволтаична система SolarEdge – Голямо Враново

Изградена соларна система в село Голямо Враново. Мощност на системата – 5 Kw.